SK   l   HU

 

O firme

Geodetická a realitná kancelária K+ - Ing. Radvanszký Ladis-lav, bola založená 1.7.2006. Majiteľom firmy je Ing. Radvanszký Ladislav – autorizovaný geodet a kartograf s 18-násť ročnou odbornou praxou v katastri nehnuteľností.

Pracovné skúsenosti

¨ 19881991: geodet – technik, Geodézia š.p. Bratislava, MO 242 - Komárno
¨ 19881989: ZVS u vojenského geodetického útvaru v Opave
¨ 1991–1999: živnostník v odbore geodézia a kartografia – ma-jiteľ geodetickej firmy GEO-FACTOR a spolumajiteľ konzorcia Privat Geodezia
¨ 1999–2006: zástupca riaditeľa na  Správe katastra Komárno

Odborné znalosti

¨ 19.5.1994  menovaný Krajským súdom v Bratislave za „znal-ca v odbore geodézia a kartografia
¨ 1.6.1996  menovaný na základe vykonaných skúšok za AU-TORIZOVANÉHO GEODETA A KARTOGRAFA s  „Oprávne-ním na overovanie geodetických a kartografických prác „podľa § 6 písm. a - e zák. č. 215/95 Z.z. – geometrické  plány.
¨ 1.1.1999 zložil  skúšky na „Oprávnenie na overovanie geodet. a kart. prác„ podľa § 6 písm. f - j  - zodpovedný geodet.

Copyright (c) Kataster Plus 2006. All Rights reserved. Webdesign: gART

Hlavnou náplňou práce Geo-detickej a realitnej kancelárie K+ je zabezpečiť kompletný servis ohľadom majetkopráv-neho usporiadania pozemkov od zamerania pozemku, cez spísanie kúpnej zmluvy až po vklad do katastra nehnuteľ-ností.

Našim cieľom je vybaviť všet-ko ohľadom majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností na jednom mieste a  ušetriť klientov od nekonečného cho-denia po úradoch.