SK   l   HU

 

Účelové mapy veľkých mierok

 ¨ Geometrické plány
       -na zameranie novostavby ku kolaudácií,
       -pre prevod nehnuteľností,
       -na určenie vlastníckeho práva pozemkov,
       -na rozdelenie nehnuteľností,
       -na vyznačenie vecného bremena,
       -na zmenu hranice zastavaného územia obce príp. katastrálnej hranice

 ¨ Vytyčovanie hraníc pozemkov
       -vytýčenie a stabilizácia vlastníckych hraníc pozemkov

 ¨ Projekt pozemkových úprav
       -komplexné riešenie pozemkových úprav
       -vyhotovenie registrov pôvodného stavu
       -vyhotovenie registrov obnovenej evidencie pozemkov
       -vyhotovenie registrov v záhradkárskych osadách

¨ Podzemné a nadzemné vedenia

¨ Pozdľžne a priečne profily

¨ Kubatúry

¨ Vytyčovacia sieť

¨ Vytýčenie stavebného objektu a staveniska

¨ Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu

¨ Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

¨ Meranie posunov stavebných objektov

¨ Žeriavové dráhy

¨ Vektorizácia a digitalizácia

Copyright (c) Kataster Plus 2006. All Rights reserved. Webdesign: gART