SK   l   HU

 

Cégünkről

A Kataster Plus földmérő és ingatlaniroda, 2006. 1. 6.-án ala-kult. Tulajdonosa Ing. Radvanszký László – szakképzett föld-mérő és térképész, 18 éves szakgyakorlatttal rendelkezik.

Munkatapasztalatok

¨ 19881991: földmérő – technikus, Geodézia š.p. Bratislava, MO 242 - Komárno
¨ 19881989: földmérő a katonai kötelező szolgálatnál Opaván
¨ 1991–1999: vállalkozó a fölmérés és térképészet területén, a GEO-FACTOR földmérő cég tulajdonosa, valamint a Privat Geodezia konzorcium társtulajdonosa
¨ 1999–2006: a Komáromi kataszteri hivatal igazgató helyette-se

Szaktudás

¨ 1994.5.19. - a Pozsonyi kerületi bíróság kinevezett földmérő- és térképész- szakértője
¨ 1996.6.1. - kinevezik a Fölmérés és térképészet szakértő-jének az elvégzett vizsgák alapján. Tevékenységi köre "A föld-mérő és térképészeti munkák hitelesítése" a 6. §, a bekezdés, e pont 215/95 Z.z. - geometriai tervek értelmében. 
¨ 1999.1.1. - abszolválja a "Földmérő és térképészeti munkák hitelesítése és engedélyezése" vizsgát a  6. § f - j bekezdés - felelős földmérő értelmében.

 

Copyright (c) Kataster Plus 2006. All Rights reserved. Webdesign: gART

A Kataster Plus földmérő és ingatlaniroda teljeskörű szol-gáltatást nyújt a földterületek tulajdonviszonyi elrendezésé-ben a földterület mérésétől kezdve az adásvételi szer-ződés megírásán keresztül a terület elhelyezéséig az  in-gatlankataszterben.

Célunk az, hogy ügyfeleink az ingatlanügyeket egy he-lyen elvégezhessék, és ezzel megkímélhessük őket a vége-láthatatlan hivataljárástól.